becomeAMember.title

becomeAMember.description

Waarom de werknemers in de handel op 16 december massaal zullen betogen

02/12/2022 | FR / NL

De werknemers in de handel worden zwaar getroffen door de huidige situatie:

 • De lonen in de handel behoren nog steeds tot de laagste. Nadat ze geld verdienden tijdens de coronacrisis (toch in de voedingssector), klagen de ketens nu steen en been over de verloren omzet. 
 • De onzekerheid van de contracten neemt alsmaar toe (invoering van flexijobs, steeds meer studenten aanwezig). Dit alles drukt de voorwaarden en de lonen.
 • De werknemers in de handel zijn cruciaal om voor sociale vrede te zorgen in tijden van een pandemie.
 • Deeltijds werk is al te vaak de regel. 
 • 4 dagen per week werken. Dat is wat we willen, maar niet voor de voltijdse medewerkers. Wij willen dit eerst invoeren voor alle deeltijdse werknemers. Maar al te vaak werken deeltijdse werknemers nog 5 dagen per week met variabele uurroosters (of zelfs 6 dagen in de kleinhandel), waardoor het onmogelijk is om aanvullende jobs uit te voeren. 
 • Verwarming, verlichting en douchen kosten voor een deeltijdse werknemer minstens evenveel als voor een parlementslid of minister. Uitgaven waarop niet kan worden bespaard zijn dezelfde, de inkomens niet!

Aan de vooravond van 2023 vieren de werknemers geen feest. Voor hen zal er niet veel onder de kerstboom liggen, afgezien van de paar tijdelijke "pleisteroplossingen" die de regering de afgelopen maanden heeft ingevoerd. Deze maatregelen zijn onvoldoende! Dit moet anders. 

Werkgevers daarentegen laten nooit een kans liggen om te klagen en de gemeenschap geld afhandig te maken. 

Wat willen wij van de werkgevers en de regering: 

 • Een bevriezing van de prijzen van energie (en van basisproducten) tegen een redelijke prijs: andere landen deden het ook; 
 • Er moet op middellange termijn worden nagedacht of een sector die zo cruciaal is als de energiesector opnieuw in handen van de overheid kan komen; 
 • De indexering van de lonen, van álle lonen, moet behouden blijven. 
 • Lonen moeten vrij onderhandeld kunnen worden. Geen niet-recurrente premie, geen nettopremie of premie gekoppeld aan de winst van een bedrijf. Het is niet omdat een grote groep gedurende één jaar geen winst maakt dat de werknemers geen loonsverhoging mogen krijgen. De aandeelhouders worden toch ook uitbetaald, of er nu verlies of winst wordt gemaakt? 
 • Een belastinghervorming die de progressieve belasting herstelt. Minder belasting op kleine inkomens, meer op grote inkomens! Dat is ook wat koopkrachtverhoging betekent, zonder onze openbare diensten te ondermijnen, die meer dan ooit noodzakelijk zijn; 
 • Wij zijn diegenen die de winsten van de bedrijven produceren, wij zijn de consumenten die voor de omzet van de winkels zorgen en het Bruto Binnenlands Product verbeteren. Werknemers koopkracht geven is niet het probleem, het is de oplossing. 
 • Een kader voor onzekerheid in de bedrijven: 
  werknemers toelaten om te leven in plaats van 
  te overleven. Dit betekent meer voltijdse, vaste jobs, 
  geen studentenbanen en geen flexijobs meer. 
  Meer uren voor de deeltijdse werknemers 
  betekent leven en niet meer overleven.
 • Wettelijke pensioenen waarmee 
  we waardig kunnen leven en onze 
  rekeningen kunnen betalen!

Om dit alles te veranderen zullen de werknemers van de handel op 16 december in Brussel massaal de straat opgaan.

Niets is ooit zomaar uit de lucht komen vallen. Al wat we hebben is het resultaat van onze strijd, jullie strijd, onze solidariteit voor een beter leven voor iedereen. 

LUISTER NAAR JULLIE SA EN BLIJF GEMOBILISEERD!