Word kandidaat. Samen, maken we het verschil.

Ja, ik wil bij de komende sociale verkiezingen kandidaat voor de BBTK zijn! Ik zou graag hebben dat de BBTK contact met me opneemt om mijn kandidatuur te officialiseren.

Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Na het werk: we blijven strijden voor gelijkheid

01/03/2024 | FR / NL

In 2024 zou de feministische strijd achterhaald kunnen lijken. Op papier is gendergelijkheid zowat overal de regel. Maar toch stellen we nog heel wat ongelijkheden tussen mannen en vrouwen vast. Eén daarvan is de armoedekloof tussen mannen en vrouwen eens het pensioen aanbreekt.

Tijdskrediet: dubbel gestraft

Zoals we in een vorig artikel al zeiden, zijn het meestal vrouwen die tijdskrediet opnemen om voor het gezin te zorgen, want vaak verdient de vrouw minder in een huishouden. Tijdens haar loopbaan heeft ze dus minder of helemaal niets verdiend, afhankelijk van de tijd die ze aan haar gezin heeft willen besteden, en deze periodes worden niet altijd als arbeid beschouwd. Wanneer vrouwen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, ontvangen ze dan ook nog eens een lager pensioen dan mannen. 

Een minimumpensioen voor iedereen!

Tijdens de afgelopen legislatuur werden de pensioenen hervormd. Het belangrijkste positieve punt is een minimumpensioen van € 1.500 netto, dat dankzij de automatische loonindexering in de praktijk tot meer dan € 1.600 is gestegen. Dat is goed nieuws! 

Maar als we het laagje vernis van dit goede nieuws wegkrabben, merken we dat één van de grote principes van deze hervorming gebaseerd is op effectieve arbeidsprestaties. Dit betekent dat er minder gelijkstellingen zijn en dat een loopbaan bijna mathematisch gebaseerd is op deze prestaties. Het is inderdaad zo dat een eventueel minimumpensioen hoger zal zijn dan vroeger. Maar in werkelijkheid gaan minder vrouwen er recht op hebben! Een gemiste kans dus voor vrouwen die hun loopbaan even on-hold zetten. Ja, ze gaan dan wel méér minimumpensioen krijgen, maar ze zullen met veel minder zijn die aan de voorwaarden voldoen. Zoek de fout! De pensioenen koppelen aan effectieve arbeidsprestaties is een gevaarlijk precedent. Er wordt nog te vaak van uitgegaan dat alleen arbeid moet meetellen voor het pensioen. 

En ondertussen is er in de werkloosheids- of pensioenwetgeving nog steeds geen sprake van individualisering van socialezekerheidsrechten. Dan ben je eigenlijk beter af als weduwe van een werknemer met een mooi loon dan dat je je pensioen van deeltijds werkneemster aanvaardt. Je levenskeuzes hebben dus duidelijk invloed op je levensstandaard! Als gehuwde of alleenstaande vrouw mag je nog dezelfde beroepsloopbaan hebben, toch zijn je “afgeleide” rechten verschillend! Best straf in de 21ste eeuw.

Trouwens, deze “gezinsdimensie” van de pensioenhervorming werd recent door de huidige regering tot later uitgesteld... Gelijke rechten, iemand?

2024: een scharnierjaar

Dit jaar gaan we stemmen voor de federale, Europese en gemeenteraadsverkiezingen en ook voor de sociale verkiezingen in de bedrijven. Jouw stem is belangrijk, laat ze zeker horen! Een rechtse regering en een linkse regering hebben niet dezelfde waarden, ook niet wanneer het om gendergelijkheid gaat.