Word kandidaat. Samen, maken we het verschil.

Ja, ik wil bij de komende sociale verkiezingen kandidaat voor de BBTK zijn! Ik zou graag hebben dat de BBTK contact met me opneemt om mijn kandidatuur te officialiseren.

Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Het recht om baas te zijn over je eigen lichaam: wij blijven strijden voor gelijkheid

28/02/2024 | FR / NL

Vrouwen die strijden voor gelijkheid en tegen discriminatie krijgen vaak te horen: "Waar klaag je eigenlijk over? In veel landen hebben vrouwen dit of dat niet." 

Het is inderdaad zo dat vrouwen in België alleen kunnen wonen, een bankrekening kunnen openen, kunnen gaan werken, ... Toch een flinke sociale vooruitgang in vergelijking met alleenstaande, werkloze vrouwen en de grote onzekerheid die daarbij komt kijken. 

Hun strijd heeft heel wat facetten. Vandaag staan we even stil bij het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking of abortus. 

Een recht in België sinds 1990

Na een beruchte crisis omdat Koning Boudewijn besloot om uit persoonlijke overtuiging tijdelijk niet te regeren, kwam er in België een nieuwe wet die abortus onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar maakt. 

Op dit moment staat de wet abortus toe tot 12 weken zwangerschap of 14 weken amenorroe (geen menstruatie). 

Recht en timing

In 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om abortus in een eerste fase volledig uit het strafrecht te halen en de termijn te verlengen van 12 naar 18 weken. Op heden is dit voorstel goedgekeurd door de meeste Belgische partijen, behalve de conservatieven en extreemrechts. 

Wij willen dat vrouwen volledig legaal en in alle veiligheid een abortus. Er wordt trouwens een verplichte bedenktijd van 6 dagen opgelegd alvorens je kan beslissen om tot abortus over te gaan! Wij vragen de afschaffing van deze kleinerende termijn. Vrouwen beschikken vrij over hun lichaam en de beslissing om een abortus te laten uitvoeren moet volledig bij hen liggen.

Depenalisering van abortus

Vrouwen die hun zwangerschap onderbreken na de wettelijke termijn, zouden in dat geval niet (meer) gerechtelijk vervolgd worden. Dat is een belangrijke stap die nog gezet moet worden voor een écht zelfbeschikkingsrecht.

Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk werd een vrouw veroordeeld tot 28 maanden gevangenis omdat ze abortuspillen had gebruikt na de wettelijke termijn van 24 weken. En dat gebeurde echt wel in 2023. 

Abortus in Europa

Ook al wil men de mensenrechten (en dus ook de vrouwenrechten) wel respecteren, toch wordt abortus niet overal in Europa toegepast. 

In Malta is abortus volledig verboden, terwijl het in Polen enkel onder zeer strikte voorwaarden is toegestaan (als het leven van de moeder in gevaar is). In Malta riskeren overtreders tot 3 jaar opsluiting. Toeval of niet, maar in beide landen zijn extreemrechtse regeringen aan de macht. 

In Roemenië is abortus wel legaal, maar naast het feit dat zo’n ingreep voor vrouwen erg duur is, kunnen artsen dit steeds weigeren omwille van gewetensbezwaren.

We zouden nog heel veel kunnen schrijven over dit recht dat erg broos blijft in landen die zichzelf democratisch noemen. 

We zullen het houden bij een bedenking en bij onze keuzes: wat willen wij voor de toekomst? Het recht op abortus is in België stevig verankerd, maar het blijft een wankel evenwicht dat op elk moment weer de andere richting uitgeduwd kan worden. We moeten onze grondrechten beschermen, en dus ook het recht om met ons lichaam te doen wat wij willen. 

2024: een jaar van verandering

Dit jaar vinden de parlementsverkiezingen, de Europese verkiezingen en ook de sociale verkiezingen plaats. Dit is een jaar van verandering waarin jij de situatie kan veranderen: stel je kandidaat en vooral ga stemmen! Het is belangrijk dat we de juiste personen verkiezen om ons te vertegenwoordigen. De stem van vrouwen is belangrijk om overal gelijkheid te bevorderen!