becomeAMember.title

becomeAMember.description

16/12: betoging | Wat houden de regering en werkgevers voor ons in petto in 2023?

07/12/2022 | FR / NL

Op 16 december 2022 vindt er een nationale betoging plaats in Brussel. Nu de eindejaarsfeesten eraan komen, eisen wij sterke maatregelen voor de koopkracht en doen wij een nieuwe oproep aan de werkgevers en de regering. 

Na een hete zomer en najaar dreigt ook het eindjaar tropisch te worden. De vakbonden voeren al het hele jaar actie voor betaalbare energie en meer koopkracht. Op 9 november vond er daarom een algemene staking plaats. Maar de regering en werkgevers willen de boodschap nog steeds niet begrijpen.  Daarom komen we op 16 december opnieuw op straat voor meer koopkracht. Wij zetten door! 

Waarom? 

De gas- en elektriciteitsfacturen, de brandstofprijzen, een volle winkelkar... het leven blijft maar duurder worden. Dankzij de strijd van het ABVV en jullie aanwezigheid in de straten nam de regering al enkele maatregelen. Maar het is en blijft onvoldoende in deze ongeziene context. Aan de vooravond van 2023 vieren de werknemers geen feest. Voor hen zal er niet veel onder de kerstboom liggen, afgezien van de paar tijdelijke "pleisteroplossingen" die de regering de afgelopen maanden heeft ingevoerd. Deze maatregelen zijn onvoldoende! Dit moet anders. Werkgevers daarentegen laten nooit een kans liggen om te klagen en de gemeenschap geld afhandig te maken. Het moet veranderen. De koopkracht moet omhoog, en snel! 

Wat eisen we? 

Onze eisen zijn onveranderd. 

  • Een bevriezing van de prijzen van energie (en van basisproducten) tegen een redelijke prijs: andere landen deden het ook; 
  • Er moet op middellange termijn worden nagedacht of een sector die zo cruciaal is als de energiesector opnieuw in handen van de overheid kan komen; 
  • De indexering van de lonen, van álle lonen, moet behouden blijven;  
  • Lonen moeten vrij onderhandeld kunnen worden.  Geen niet-recurrente premie, geen nettopremie of premie gekoppeld aan de winst van een bedrijf. Het is niet omdat een grote groep gedurende één jaar geen winst maakt dat de werknemers geen loonsverhoging mogen krijgen. De aandeelhouders worden toch ook uitbetaald, of er nu verlies of winst wordt gemaakt? 
  • Een belastinghervorming die de progressieve belasting herstelt. Minder belasting op kleine inkomens, meer op grote inkomens! Dat is ook wat koopkrachtverhoging betekent, zonder onze openbare diensten te ondermijnen, die meer dan ooit noodzakelijk zijn; 
  • Wij zijn diegenen die de winsten van de bedrijven produceren, wij zijn de consumenten die voor de omzet van de winkels zorgen en het Bruto Binnenlands Product verbeteren. Werknemers koopkracht geven is niet het probleem, het is de oplossing. 
  • Een kader voor onzekerheid in de bedrijven: werknemers toelaten om te leven in plaats van te overleven. Dit betekent meer voltijdse, vaste banenjobs, geen studentenbanen en geen flexijobs meer. Meer uren voor de deeltijdse werknemers betekent leven en niet meer overleven; 
  • Wettelijke pensioenen waarmee we waardig kunnen leven en onze rekeningen kunnen betalen!

Kom mee met ons op straat op 16 december om 10uur, Brussel-Noord om onze toekomst en koopkracht te verdedigen.
 
Niets is ooit zomaar uit de lucht komen vallen. Al wat we hebben is het resultaat van onze strijd, jullie strijd, onze solidariteit voor een beter leven voor iedereen.

Wij willen duurzame maatregelen. Stop het bloeden!