becomeAMember.title

becomeAMember.description

Ben je met verlof en word je net dan ziek? Dan krijg je binnenkort de verlofdagen die je wegens ziekte verloren hebt terug

01/12/2022 | FR / NL

Ben je met verlof en word je net dan ziek? Dan krijg je binnenkort de verlofdagen die je wegens ziekte verloren hebt terug.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2012 dat een werknemer die tijdens zijn verlof ziek werd, die dagen later kon terugkrijgen.

België had zich nog niet aan die rechtspraak aangepast waardoor die verlofdagen verloren gingen.

Dat is nu aangepast: afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee het probleem is opgelost.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Je bent met verlof en wordt jammer genoeg net dan ziek? Breng dan onmiddellijk je werkgever op de hoogte en geef hem je verblijfadres als je je niet op je thuisadres bevindt.

Je moet ook een medisch attest voorleggen, zelfs als dit volgens de normale regels niet vereist is.

Ten laatste op het moment dat je je medisch attest voorlegt, moet je je werkgever laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op behoud van je verlofdagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid, en dit vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid.

Je hebt recht op gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid (ziekte) die samenvallen met het verlof.

We houden jullie op de hoogte zodra deze regelgeving van kracht is.